Procedure

Wat kan ik in een logopedische behandeling als patient verwachten?

Na de aanmelding in onze praktijk volgt een verkennend gesprek, een onderzoek naar de mogelijke oorzaken van het spreek- of spraak- of slikprobleem. Een diagnose wordt gesteld en de daaruit volgende doelen worden met u of met uw kind besproken.

Om te gestelde doelen te kunnen bereiken worden kennis en vaardigheden door middel van instructie gedeeld. Dan wordt er gewerkt aan het bereiken van het doelgedrag: Bijvoorbeeld bij het leren van een fysiologische alveolare /s/, bij lispelproblemen. Erst wordt geleerd hoe een "juiste" /s/ correct wordt uitgesproken, b.v. met behulp van een spiegel, fotos of Ipad-Apps. Dan wordt op lettergreep-, woord- en zinsniveau geoefend. Een volgende stap is het nieuw geleerde gedrag in een dialoog of tijdens het voorlezen te oefenen. U ziet deze procedure in de volgende figuur nader uitgewerkt.

Om met elkaar deze doelen te bereiken wordt een behandelingsplan opgesteld, waarin de stappen in de therapie worden verhelderd. Aangezien in het Duitse en Nederlandse recht de therapeut een geheimhoudingsplicht heeft, w.b. de inhoud van de therapie, is het van belang hier een schriftelijke uitzondering toe te laten om een goede communicatie met de verwijzende arts mogelijk te maken. Er bestaat het recht uw eigen dossier in te zien. Vraagt u ons, mocht hier belangstelling bestaan.

 

Onderstaande figuur: Fases in een therapieproces

 

Chris Grafik 2 nl

Language Switcher