Broddelen

Bij Broddelen gaat het om problemen bij het vloeiend spreken. In tegenstelling tot stotteren blijft de spraak vloeiend, gaat veelvuldig samen met een onzorgvuldige articulatie, een hoog spreektempo, onlogische gedachtengang, het gelijktijdig spreken over verschillende themas.

Broddelaars hebben in het algemeen geen of weinig besef van hun spreekgewoontes en merken niet of nauwelijk hoe hun spreekgedrag op de luisteraar overkomt.

Stammelen komt vergeleken met stotteren minder vaak voor, circa 2 op de 1000 mensen leiden aan dit verschijnsel.

Het is therapeutisch goed behandelbaar maar vraagt van de betroffene inzet, geduld en uithoudingsvermogen om een objectieve zelfwaarneming en ervaring in de modificatie van o.a. spreektempo, melodie, ritme, ademhaling, zinsbouw.

Language Switcher