StemtherapieOnze stem is een natuurlijk en fijngevoelig instrument. We leren in onze kindertijd tussen 0 en 6 jaar de stem kennen en ontwikkelen. Een proces van nabootsen, varieeren en zelf uittesten maakt dat een kind zelf de eigen spraak en stem ontwikkelt. De stem ontwikkelt zich in samenspel tussen longen, het stemorgaan, de articulatoren, de mentale instelling en reacties van onze omgeving. In de eerste levensjaren ontwikkelt een kind de mogelijkheden van ons stemorgaan, o.a. de toonhoogte, het spreektempo, het volume en het ritme waarmee we spreken.

Met onze stem kunnen we gedachtes, gevoelens en emoties tot uitdrukking brengen. Belangrijk bij de proces is het (goed) kunnen horen.

Voor mogelijke stemproblemen bij kinderen, jongeren, volwassenen of mensen met stem als beroep (journalisten, acteurs of zangers) wordt voor de behandeling de KNO-arts geconsulteerd, m.n. om organische oorzaken uit te sluiten en om de functie van de stembanden objectief te onderzoeken. Stemproblemen zijn in de regel goed behandelbaar.

De therapie bestaat uit drie fases: de differentialdiagnose, het behandelingsplan en de therapie. Doel ist de genezing, het bereiken van de best mogelijke fonatie (stemgeving), het leren van spreek- en stemtechnieken waarmee adem, houding, stem en spreekintentie optimaal op elkaar worden afgestemd. Het doel is zelfcontrole van de stem na de therapie.

Een voorbeeld van stemtherapie:

Mevrouw Smit wordt na een hartnekkige verkoudheid wakker zonder stem. Ze was daarvoor al enkele weken hees, nu ontwikkelt de stem zich een afonie. Diagnose van de KNO-arts: functionele dysphonie bij "vocal misuse" met psychogene componetnen. In de therapie leert waardoor ze zichzelf in het alledaagse leven en op haar werk te zeer onder druk zet en krijgt oefeningen mee waardoor haar dwergvel tijdens het spreken niet verkrampt. Ze leert de abspanntechniek volgens Coblenzer en Muhar, verbetering van lichaamshouding vlg. M. Alexander en oefeningen waarmee haar spraak economischer en duidelijk wordt.

Stimmtherapie III

Na twintig behandelingen is de stem van mevrouw Smit helder en belastbaar.

Language Switcher