Autisme en logopedie

Wat is Autisme en wat betekent het voor de allerdaagse communicatie?

Autisme is een aangeboren contactstoornis bij kinderen, in sommige gevallen ontwikkeld zich deze zich gedurende de jeugd. Het is te herkennen wanneer babies en kinderen zich meer voor structuren en objecten interesseren dan voor mensen.

De intelligentie bij kinderen met autisme variërt. Met betrekking tot de spraak- taalontwikkeling van een kind is het in het algemeen zo dat deze zich langzamer ontwikkelt.

In de behandeling van kinderen met autisme kunnen logopedisten een belangrijke rol innemen, m.b.t. het stimuleren van de communicatie van een kind met zijn omgeving. Om alle aspecten van de ontwikkeling juist in te schatten is samenwerking met andere disciplines o.a. psychologen, ergo- of fysiotherapeuten en kinderartsen noodzakelijk. Dit is belangrijk voor het opstellen van een behandlplan. Het doel in de behandeling is: kindgericht de mogelijkheden tot een goede ondelinge communicatie te bevorderen m.b.t. de spraak-, taal- en pragmatische ontwikkeling. Deze bijdrage is belangrijk om mogelijke regressie of agressie te voorkomen of af te bouwen, die vaker ontstaat als kinderen (en volwassenen) zich niet genoeg gezien of geaccepteerd voelen.

Hoe ziet een behandeling er bij logopedie en autisme uit? We werken aan de opbouw van een wederzijds contact, opbouw van een hartelijke therapeutische relatie, het testen van de spraak-, taalontwikkeling indien mogelijk. Met behulp van aspecten van speltherapie (o.a. Vangmethode n. van Uden) trachten we een herkenbare gestructureerde behandeling op te bouwen. Verder is de begeleiding van familie en personen erg belangrijk, die veel met het betreffende kind van doen hebben.

http://www.gedragsproblemen-kinderen.info/tips-autisme

Language Switcher