Logopedie machtiging

Voorwaardes tot logopedische therapie

In onze praktijk worden patienten met een particuliere en ziektenkostenverzekering behandeld. In Duitsland wordt in het algemeen 90% van de vordering door uw ziekenfonds betaald, dit geldt m.n. voor de de GKV, gesetzliche Krankenkasse Versicherung. Bij particuliere ziekenfondsen wordt in het algemeen het gehele bedrag betaald, met uitzonderingen. In dit geval neemt u eerst contact met ons op, aangezien we verschillende tarieven voor particulier en ziekenfonds verzekerden hebben. Voor particulier verzekerden hebben een kostenoverzicht van ons therapieprogramma zodat u zich voor het begin van de behandeling kunt informeren.

Kinderen, nog jonger dan 18 jaren betalen geen eigen bijdrage van 10%.

De machtiging van het ziekenfonds

Voor de logopedische begeleiding is een machtiging noodzakelijk. Deze wordt door uw arts uitgesteld. Op dit rezept wordt vermeld wat de inhoud/doel van de behandeling dient te zijn, de duur van elke sessie en hoeveel behandelingen plaats zullen vinden. We kunnen u hierover graag informeren.

Procedure

Empfiehlt Ihr Arzt eine logopädische Behandlung kommen Se mit dem Rezept innerhalb von 14 Tagen in unsere Praxis, damit das Rezept seine Gültigkeit behält.

Met de machtiging (rezept) komt u binnen twee weken in de praktijk, anders verliest het rezept in Duitsland zijn berechtiging. Het doel van de anamnese en diagnose is de oorzaak, de oorzaken, van het communicatieprobleem te onderzoeken.

De resultaten van het onderzoek, de diagnose en de therapiedoelen worden met de patient of de ouder besproken. In de sessies volgen oefeningen, informatie over oorzaak-gevolg-consequenties van de stoornis. Om een succesvolle behandeling mogelijk te maken dient thuis ca. 10 minuten per dag te worden geoefend. Hiertoe wordt huiswerk opgegeven. Het einddoel van de behandeling is de overdracht van kennis en vaardheden tot het niveau zelfcontrole.

 

Language Switcher