Home

IMG 4735

Welkom op de homepage von onze logopedische praktijk in het Noorden van Keulen.

We behandelen hier kinderen en volwassenen in een range van 0 tot 99 jaar.

Onze vakgebieden zijn taal (afasie en dysartrie), spraak (o.a articulatie en vertraagde spraak- en taalontwikkeling),

stotteren (primair en secundair), stem- en sliktherapie.

Procedure

Wat kan ik in een logopedische behandeling als patient verwachten?

Na de aanmelding in onze praktijk volgt een verkennend gesprek, een onderzoek naar de mogelijke oorzaken van het spreek- of spraak- of slikprobleem. Een diagnose wordt gesteld en de daaruit volgende doelen worden met u of met uw kind besproken.

Om te gestelde doelen te kunnen bereiken worden kennis en vaardigheden door middel van instructie gedeeld. Dan wordt er gewerkt aan het bereiken van het doelgedrag: Bijvoorbeeld bij het leren van een fysiologische alveolare /s/, bij lispelproblemen. Erst wordt geleerd hoe een "juiste" /s/ correct wordt uitgesproken, b.v. met behulp van een spiegel, fotos of Ipad-Apps. Dan wordt op lettergreep-, woord- en zinsniveau geoefend. Een volgende stap is het nieuw geleerde gedrag in een dialoog of tijdens het voorlezen te oefenen. U ziet deze procedure in de volgende figuur nader uitgewerkt.

Om met elkaar deze doelen te bereiken wordt een behandelingsplan opgesteld, waarin de stappen in de therapie worden verhelderd. Aangezien in het Duitse en Nederlandse recht de therapeut een geheimhoudingsplicht heeft, w.b. de inhoud van de therapie, is het van belang hier een schriftelijke uitzondering toe te laten om een goede communicatie met de verwijzende arts mogelijk te maken. Er bestaat het recht uw eigen dossier in te zien. Vraagt u ons, mocht hier belangstelling bestaan.

 

Onderstaande figuur: Fases in een therapieproces

 

Chris Grafik 2 nl

Autisme en logopedie

Wat is Autisme en wat betekent het voor de allerdaagse communicatie?

Autisme is een aangeboren contactstoornis bij kinderen, in sommige gevallen ontwikkeld zich deze zich gedurende de jeugd. Het is te herkennen wanneer babies en kinderen zich meer voor structuren en objecten interesseren dan voor mensen.

De intelligentie bij kinderen met autisme variërt. Met betrekking tot de spraak- taalontwikkeling van een kind is het in het algemeen zo dat deze zich langzamer ontwikkelt.

In de behandeling van kinderen met autisme kunnen logopedisten een belangrijke rol innemen, m.b.t. het stimuleren van de communicatie van een kind met zijn omgeving. Om alle aspecten van de ontwikkeling juist in te schatten is samenwerking met andere disciplines o.a. psychologen, ergo- of fysiotherapeuten en kinderartsen noodzakelijk. Dit is belangrijk voor het opstellen van een behandlplan. Het doel in de behandeling is: kindgericht de mogelijkheden tot een goede ondelinge communicatie te bevorderen m.b.t. de spraak-, taal- en pragmatische ontwikkeling. Deze bijdrage is belangrijk om mogelijke regressie of agressie te voorkomen of af te bouwen, die vaker ontstaat als kinderen (en volwassenen) zich niet genoeg gezien of geaccepteerd voelen.

Hoe ziet een behandeling er bij logopedie en autisme uit? We werken aan de opbouw van een wederzijds contact, opbouw van een hartelijke therapeutische relatie, het testen van de spraak-, taalontwikkeling indien mogelijk. Met behulp van aspecten van speltherapie (o.a. Vangmethode n. van Uden) trachten we een herkenbare gestructureerde behandeling op te bouwen. Verder is de begeleiding van familie en personen erg belangrijk, die veel met het betreffende kind van doen hebben.

http://www.gedragsproblemen-kinderen.info/tips-autisme

FAQ NL methode

Chris Grafik 2 nl

Concept in de stottertherapie

Chris Grafik 1 nl

Om de dagelijkse niet-vloeiendheden in het spreken te kunnen verbeteren, dienen we ons spreekgedrag te onderzoeken. Hiertoe delen we de communicatie in vier onderdelen: verbaal, interactie, cognitieve en emotioneel-fysiologische component. Na aanleiding van een anamnese, die bestaat o.a. uit voorlezen, spontaan vertellen en het beantwoorden van relevante vragen m.b.t. het stottergedrag is het mogelijk helder te krijgen hoe gestottert wordt. Dat wil zeggen: in welke situaties en welke oorzaken het stotteren vermoedelijk heeft. Dan volgt een diagnose, therapiedoelen en oefeningen die betrekking hebben op bovenstaande componenten.

 

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

Language Switcher